Muduruma

Muduruma ni mutu mudzo sana, kendzi kondo na mutu na  utsumiwe wa jadi ni chirimo na ufugi. Aduruma anambwa anafika kama elufu magana mane vivi kama nusu yao a dini mbali mbali za chikristo anjine anabudu mizukani, makaya, mihi mibomu na ta mbira za akare ao na achache ni asilamu. Aduruma anji kulaa pho mwandzo arema kusilimu na ta vivi kisha usilamu kauna nguvu ntsi ya duruma.

Kuna historia tofauti kuhusu mduruma walaaphi ela uchituwizira ro fuko rao tototo undaona alaa pkwenye kundi ra a Bantu ambao akare ao alairira upande wa Somali. Pia aduruma anaidima kukala atsanganyika na mafuko manjine ga chiswahili, charabu na amozambiki upande wa tsini wa Afrika mashariki myaka yiyatu ya biashara za utumwa. Muduruma ni mwenga kati ya ziratu kabila chenda zihiwazo midzichenda ela ariye phephi sana na muduruma ni muraphai chimila, desturi na mazagazi.

Huchipata utafiti zaidi kuhusu aduruma hundagandika phapha.


Lola sinema ya Jeso chiduruma!

Richa jibu