Mbari

Zizi ndo mbari za aduruma na madzina ahatsago. Mutu ariye tsi muduruma pia yunaidima kugula mbari ta akaruhusiwa kuhatsa anae madzina ga yo mbari bora alavye mbuzi na kadzama ya atumia. Achisagala tototo myaka ya kutosha yunakala mubari mwenye wa kikiki ta haki ya munda wa mbari pia yundapata.

Mulaire

Madzina gao – Tsuma, Chizi, Mbodze, Mangale, Mjeni, Mwaruwa, Ruwa, Mwangolo, Nyanje, Bende, Kombo

Mwalukuta

Madzina gao – Chai, Tsuma

Mwabeja

Madzina gao – Beja, Mbui, Rumba

Mwadzine

Madzina gao – Ndoro, Chizi, Nyamawi

Ni husaidianeni phapha mana zizi mbari zinafika kumi na chitu. Tumia ro sanduku ra maoni pho tsini u suggest mbari ama madzina ga mbari fulani. Uchona kasoro yoyosi pia andika pho tsini hundafanya utafiti phamwenga.

Richa jibu