Chakurya


tsereChakurya cha pkwanza cha muduruma ni wari. Muduruma dziloni be ukamupa mikahe na chai akarya ta akayilola na matso kisha yundapkwamba yurere na nzala. Matsere gachuma ni kuphondwa gakalaviwa wiswa halafu gakasabgwa unga ndo akajita wari. Uu wari unariwa na mutsunga wa utsungu ama mutsunga wa peho. Pia muduruma yunarya wari na kunde, podzo, mbumbu na maharabgwe. Pia muduruma yunainza nyama a weruni a magulu mane kama viphii, pala na nguluwe na aku buruka kama ngiya, maninga, gandegande, kanga kereng’enje na anjine akahenda chitoweo. Kuna aduruma achache ario ni avuvi ni kuvuwa samaki akarya na wari. Uchona muduruma yunarya wari uphuphu be manya kana mboga ela ta vivyo mpaka wone yunarya na munyu, sukari ama mwatsaka wa kutsikitsa. Anache atsanga ni kujitirwa muswa akaneswa ama akariswa.

Aduruma pia ana ujuzi wa kurya mihi, matunda, na mboga za weruni kama madzaji, mapkwapkwa, tundukula, tsamvya, mizi ya mubambara, kone, vihonga, tsalakushe, makoma na kadhalika.

Mujeni kawaida ni kutsinzirwa kuku aka kambgwa tototo akapewa na wari. Tsiku zizi harusini hasa zizi za makanisani ni kujitwa pilau ariyo ni mutsanganyiko wa mutele na nyama ela mahangani ga chiduruma chakurya ni wari na nyama.

Richa jibu