Misemo ya chiduruma


K’uk’u ni wangu panda ni ya utu wani?

Nyasi zina tumbo

Mujeni yuphokerwa ndata matso yunago mwenye

Kakuna mutsakala charoni

Uchihega na pkwiru undarya wari uphuphu

Benanio kambwa waphupha

Donje kubgwa ni mulungu wa diya

Tele kayitsungurirwa

Fimbo ya kure kayolaga nyoka

Mwana achinyerera chiga kachitoswa

Akupigaye balahe yunakufunja viha

Uchizhondohera mugomba undauka na mavigo

Cha mkiya kachivyala ndama

Cha mkiya kachivunda

Kulani mugaone

Mwana msikizi kambirwa dzuwa dii

Utsishindane na ndzovu kunya

Kufa ni kufaana

Nayeni kayika mutu

Mulungu yulala hicheye

Bandu bandu yamala gogo

Tsungula yupimwa na weru

Kamuna kamuna ndo muriwamo

Kulagiza tsi urinzi

Muche katsumwa na ndiro

Mutu yudzikuna afikapho

Usiku wa dziza kaushona nguwo

Ndarya nani tsi sawa na ndaryani

Vidzo vichira na rome ra akiya

Mjeni loka mwenyeji apone

Makopa kagaipkwa mbeyu

Pkwenye mihi kakuna ajengi

Zinaphya zinaphya ndo pkwivapkwe

Tsimba chinyemele ndiye aryaye nyama

Mutu wambirwa yunauya kambirwa yunenda

Vidzo vyarya munago kutemwa na nagoze

Kuvuha sana tso kufaga

Muhambo kufyuka ni koyeza mongo

Uvyere ni dzala

Chala chimwenga kacholaga tsaha

Kuvudza pkwa hundu ni nafuu pkwa mutsukuzi

Nang’anang’a ya mauyu ndani gana mabulu

Mwane mwane yamala nyoka

Phenye mosi kaphakosa moho

Rero ni matso machero ni mabatso

Mkoti wa chingo yuvuhira pkwapkwe

Kuyaya njira ndo kumanya njira

Mwana wa kuku kafundishwa kufurukuta

Pkwenye mihi kakuna ajengi

Mwana wa nyoka ni nyoka

Alume mbere alume nyuma

Uchirya na chipofu utsimubgwire mukono

Chilume ni kani muche ni ngulu

Utsungu wa mwana aumanyaye ni muvyazi

Phenye urembo ndo phenye ulimbo

Sikiro karichira chitswa

Nzovu kashindwa ni pembeze

One thought on “Misemo ya chiduruma

Richa jibu