Chakurya

Chakurya cha pkwanza cha muduruma ni wari. Muduruma dziloni be ukamupa mikahe na chai akarya ta akayilola na matso kisha yundapkwamba yurere na nzala. Matsere gachuma ni kuphondwa gakalaviwa wiswa halafu gakasabgwa unga ndo akajita wari. Uu wari unariwa na mutsunga wa utsungu ama mutsunga wa peho. Pia muduruma yunarya wari na kunde, podzo, mbumbu […]

Misemo ya chiduruma

K’uk’u ni wangu panda ni ya utu wani? Nyasi zina tumbo Mujeni yuphokerwa ndata matso yunago mwenye Kakuna mutsakala charoni Uchihega na pkwiru undarya wari uphuphu Benanio kambwa waphupha Donje kubgwa ni mulungu wa diya Tele kayitsungurirwa Fimbo ya kure kayolaga nyoka Mwana achinyerera chiga kachitoswa Akupigaye balahe yunakufunja viha Uchizhondohera mugomba undauka na mavigo […]